Gosen

  • Gosen W4 PE MULTICOLOUR LINE 150m pintas valas
    0.132mm - 4kg. 0.153mm - 4.6kg. 0.171mm - 5.6kg. 0.187mm - 6.8kg. 0.209mm - 7.8kg
    2250